` سازمان بورس پدیده

جالب شهر

سازمان بورس پدیده

مبنای کار سازمان بورس قانون است و بر اساس چارچوب های قانونی فعالیت های نظارتی خود را انجام می دهد در خصوص شرکت پدیده یک گروه کارشناسی تشکیل شده و هماهنگی های لازم با برخی مراجع ذی ربط صورت گرفته است، اگر سازمان بر اساس قانون موظف به رسیدگی باشد این رسیدگی انجام می گیرد اما بر اساس گزارش های اولیه و داده هایی که تاکنون به دست ما رسیده است به دلیل اینکه این شرکت در قالب سهامی خاص در حال عرضه سهام است، امکان نظارت سازمان بورس وجود ندارد، چون این سازمان موظف به نظارت بر شرکت های سهامی عام است ....

معاملات سهام واگذار شده، سهام "پدیده" در حالی به قیمت 56754 ریال به فروش رسیده که بهای تمام ....

سازمان بورس پدیده

موضوع

سازمان بورس پدیده

سازمان بورس پدیده
امتیاز: 3.9 - 827 رای