` ساماندهی نیروی انسانی

جالب شهر

ساماندهی نیروی انسانی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از آغاز ساماندهی نیروی انسانی خبر داد و گفت: این برنامه بر اساس دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی انجام و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت ....

 ساماندهی  نیروی  انسانی مهمترین برنامه‌ آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده/ استیضاح وزیر تاثیری در روند اجرای برنامه‌ها نداردشروع سال تحصیلی 95-94 با محورهای ساماندهی نیروی انسانی به عنوان نخستین و محوری‌ترین برنامه و پروژه مهر که مربوط به آماده سازی شرایط بازگشایی مدارس در ....

 ساماندهی  نیروی  انسانی مهمترین برنامه‌ آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده/ استیضاح وزیر تاثیری در روند اجرای برنامه‌ها نداردمدیر اداره آموزش و پرورش شادگان، ساماندهی نیروی انسانی، آماده سازی و زیباسازی مدارس این شهرستان را از فعالیت‌های مهمی دانست که باعث شد دانش آموزان با آرامش و شور و شعف سال تحصیلی جدید را آغاز کنند ....

 ساماندهی  نیروی  انسانی مهمترین برنامه‌ آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده/ استیضاح وزیر تاثیری در روند اجرای برنامه‌ها نداردبررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی براساس اهداف، برنامه ها وتکالیف قانونی دستگاه؛ برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی؛ مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مطلوب)؛ تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل، مازاد و یا کمبود) و تنظیم گام های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی برای رسیدن به وضع تعادلی، مهمترین محورهای سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است ....

فرمان روحانی برای « ساماندهی  نیروی  انسانی دستگاه‌ها»+سندnbsp;طبق مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی، به گونه ‌ای عمل نماید که هر سال، کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به نحوی تعدیل شوند که در پایان برنامه سه ساله، حداقل 15درصد کاهش یابد ....

ساماندهی نیروی انسانی

موضوع

ساماندهی نیروی انسانی

ساماندهی نیروی انسانی
امتیاز: 3.8 - 330 رای