` سقط جنین مجازات

جالب شهر

سقط جنین مجازات

همچنین سقط جنین طبق ....

آفتاب: در قانون مجازات اسلامی که پس از تصویب در کمیسیون قضایی مجلس، به تازگی به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، تغییرات فراوانی در قانون دیه داده شده است ....

سقط جنین مجازات

موضوع

سقط جنین مجازات

سقط جنین مجازات
امتیاز: 3.2 - 386 رای