` سيدجلال حسيني

جالب شهر

سيدجلال حسيني

عليرضا رحيمي مطمئن است كه سيدجلال حسيني از پرسپوليس جدا خواهد شد ....

سيدجلال حسيني خيلي خوب بازي مي‌کند و در تيم نقش يک ليدر را دارد ....

nbsp;عليرضا رحيمي مطمئن است كه سيدجلال حسيني از پرسپوليس جدا خواهد شد ....

حسيني مدافع تيم فوتبال پرسپوليس که زمزمه پيوستنش به يک تيم قطري مطرح ....

nbsp;عليرضا رحيمي مطمئن است كه سيدجلال حسيني از پرسپوليس جدا خواهد شد ....

سيدجلال حسيني

موضوع

سيدجلال حسيني

سيدجلال حسيني
امتیاز: 3.4 - 65 رای