` شبکه های اجتماعی ترکیه

جالب شهر

شبکه های اجتماعی ترکیه

با این حال نکته جالب توجه این بود که ژنرال سلیمانی علاوه بر خبر رسانه های مختلف ترکیه محور بحث کاربران در شبکه های اجتماعی نیز بود که کمتر اتفاق می افتد کاربران در مورد شخصیت های ایرانی به این صورت بحث کنند ....

 شبکه ‌ های ‌ اجتماعی  در  ترکیه  مسدودشدCOM شیعه نیوز:به گزارش «شیعه نیوز»، خبرنگاران و رسانه‌های خارجی حاضر در ترکیه گزارش دادند که دولت این کشور دسترسی کاربران اینترنتی را به شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک مسدود کرده است ....

شبکه های اجتماعی ترکیه

موضوع

شبکه های اجتماعی ترکیه

شبکه های اجتماعی ترکیه
امتیاز: 3.4 - 322 رای