` شرکت عمران تهران

جالب شهر

شرکت عمران تهران

جزئیات توافق شرکت عمران شهر جدید پردیس با شرکت آب و فاضلاب در خصوص ....

شنعه اضافه کرد: در قانون ذکر شده که واگذاری‌ها در قالب اصل 44 از طریق مذاکره بین شرکتهای تعاونی اتفاق می افتد و یکی از مزیتهای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تهران این است که در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی، شرکت توسعه و عمران شهرستان تهران قابلیت انجام این کار را دارد ....

گفتنی است با رونمایی از این تمبر یادبود واگذاری سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تهران آغاز شد ....

شرکت عمران تهران

موضوع

شرکت عمران تهران

شرکت عمران تهران
امتیاز: 3.8 - 301 رای