` شهید مطهری ترور

جالب شهر

شهید مطهری ترور

عکس/ تصویر  شهید   مطهری  بعد از  ترور این عکس، آخرین تصویر استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری، قبل از انتقالش به سردخانه ی بیمارستان است ....


شهید مطهری ترور

موضوع

شهید مطهری ترور

شهید مطهری ترور
امتیاز: 4.2 - 350 رای