` شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

جالب شهر

شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

حمایت عضو  شورای   مرکزی   جامعه   روحانیت   مبارز  از موسویnbsp;حجت‌الاسلام سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و دبیر جامعه وعاظ تهران در جلسه جبهه اصولگرایان حامی میرحسین موسوی به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری این جبهه انتخاب شد ....

شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

موضوع

شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز
امتیاز: 3.6 - 880 رای