` شورای مرکزی نظام کاردانی کشور

جالب شهر

شورای مرکزی نظام کاردانی کشور

به گزارش Consbank، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور ، مهدی موذن با انتخاب اعضای هیات مدیره شورای مرکزی در سمت خود ابقا شد ....

شورای مرکزی نظام کاردانی کشور

موضوع

شورای مرکزی نظام کاردانی کشور

شورای مرکزی نظام کاردانی کشور
امتیاز: 4.9 - 650 رای