` صنایع دستی ترکیه

جالب شهر

صنایع دستی ترکیه

وی با بیان اینکه سئوال این است که چطور فرش ایرانی در دنیا خواهان دارد و چطور صنایع دستی به صورت چمدانی از ایران خارج می‌شود لذا خواهان دارد تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر بیشتر صنایع دستی ایران را کشور ترکیه کپی می‌زند و به اسم خود می‌فروشد، مثل مینیاتور روی استخوان و حتی قفل‌سازی که قدیمی‌ترین قفل رمزی ایران در ارومیه ساخته شده و برای ایران است اما در ترکیه قفل‌سازی ایرانی به اسم ترکیه انجام می‌دهند ....

صنایع دستی ترکیه

موضوع

صنایع دستی ترکیه

صنایع دستی ترکیه
امتیاز: 3.6 - 751 رای