` صنایع دستی روستایی

جالب شهر

صنایع دستی روستایی

ارائه تسهیلات بدون بهره برای توسعه  صنایع   دستی   روستایی  در مناطق مرزیبهمن نامور مطلق در گفت‌وگو خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به درنظر گرفته شدن اعتبارات برای توسعه صنایع دستی روستایی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اظهار کرد: صنایع دستی می تواند جایگزین صنعت های نیازمند به آب در مناطق روستایی بدون آب و کم آب شده تا از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرها پیشگیری شود، تا به این طریق شاهد تبعات این رفتار مانند خالی شدن روستاها از سکنه در مناطق مرزی با توجه به تاثیری نباشیم که در به خطر افتادن امنیت این محدوده از کشور دارد، می تواند تاثیرگذرا باشد ....

ارائه تسهیلات بدون بهره برای توسعه  صنایع   دستی   روستایی  در مناطق مرزیوی اضافه کرد: بیشتر فعالان در حوزه صنایع دستی استان به ویژه در شهرستان های تویسرکان، نهاوند و ملایر را ساکنان روستاها تشکیل می دهند به این شکل که 80 درصد از اشتغالزایی بخش صنایع دستی تویسرکان در بخش روستایی است ....

صنایع دستی روستایی

موضوع

صنایع دستی روستایی

صنایع دستی روستایی
امتیاز: 3.4 - 57 رای