` صندوق های توسعه کشاورزی

جالب شهر

صندوق های توسعه کشاورزی

در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، با تصویب دولت، سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور تا میزان سه هزار میلیارد ریال افزایش یافت ....

صندوق های توسعه کشاورزی

موضوع

صندوق های توسعه کشاورزی

صندوق های توسعه کشاورزی
امتیاز: 4.8 - 348 رای