` صنعت قند

جالب شهر

صنعت قند

در هر صورت ، ایرانیان ، نوآور واقعی صنعت تهیه قند و شکر تصفیه شده از نیشکرند ....

افزایش توامان تولید و زیان در  صنعت   قند  و شکرپول‌نیوز - دبیرانجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران با اشاره به تولید بسیار خوب چغندر قند و نیشکر درسال گذشته، گفت: به رغم این وضعیت، بیشترین زیان به صاحبان این صنعت در این سال وارد شد ....

صنعت قند

موضوع

صنعت قند

صنعت قند
امتیاز: 4.3 - 109 رای