` صورت خونین

جالب شهر

صورت خونین

بارها با صورت كبود و خونین به خانه آمده و وقتی پرسیدم چه اتفاقی ....

صورت خونین

موضوع

صورت خونین

صورت خونین
امتیاز: 4.5 - 683 رای