` صورت عبادت

جالب شهر

صورت عبادت

وی ادامه داد: انرژی جامعه مانند موتور محرکه ای است که باید در دست کارشناسان قرار گیرد و در غیر این صورت گرفتار پوپولیسم بی ریشه می شویم؛ پوپولیسم مانند قرص مخدر، به شدت نشاط آور است و همه فکر می کنند طوفان شده است؛ در چنین فضایی کارها هیأتی می شود و همه خوشحال هستند ولی بعد از مدتی می بینند که کارها تعطیل شد! از درون این وضعیت فساد حاصل می شود و عده ای در این میان به تعبیر طلبگی،  «بَلَّعتُ» می کنند ....

صورت عبادت

موضوع

صورت عبادت

صورت عبادت
امتیاز: 4.3 - 112 رای