` ضرب الاجل مارس

جالب شهر

ضرب الاجل مارس

اتمام ضرب الاجل 31 مارس باقیمانده و هر دو طرف سعی می کنند حتی الامکان ....

طبق اعلام رسانه‌های غربی قرار بود در دور قبل دیگر وزرای خارجه گروه 1+5 نیز به مذاکرات لوزان بپیوندند اما این امر انجام نشد و همین باعث شده است تا حساسیت بیشتری این دور از گفتگوها را احاطه کند زیرا تنها پنج روز به اتمام ضرب الاجل 31 مارس باقیمانده و هر دو طرف سعی می کنند حتی الامکان شکاف‌های باقیمانده را کاهش دهند ....

ضرب الاجل مارس

موضوع

ضرب الاجل مارس

ضرب الاجل مارس
امتیاز: 4.4 - 61 رای