` طنز خبرنگاران

جالب شهر

طنز خبرنگاران

مراسم چمن زنی در مالدیودر ابتدای بهار مردم منطقه جنوبی بخش شمالی مالدیو دست به ابتکار جالبی می زنند و در اقدامی خودجوش و هماهنگ و طبق سنتی کهنه، چمن های پارک مرکزی منطقه خود را به طور کامل می زنند و آن را جلوی درب منازل خود می کارند ....

طنز خبرنگاران

موضوع

طنز خبرنگاران

طنز خبرنگاران
امتیاز: 3.2 - 358 رای