` علی ربیعی حقوق

جالب شهر

علی ربیعی حقوق

روشنگری  علی   ربیعی  در باره  حقوق  دریافتی و مدرک رییس جمهوری پس از نامه کوچک زادهنامه کوچک زاده علیه رییس جمهوریاین اظهارات ربیعی، واکنشی به نامه « مهدی کوچک زاده » یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس است که چهارشنبه گذشته در باره حقوق دریافتی و مدرک رییس جمهوری در صحن علنی مجلس منتشر شد ....

علی ربیعی حقوق

موضوع

علی ربیعی حقوق

علی ربیعی حقوق
امتیاز: 3.7 - 966 رای