` عملیات انتحاری بیروت

جالب شهر

عملیات انتحاری بیروت

آفتاب: مروان شربل در جریان دیدار با غضنفر رکن‌آبادی، سفیر ایران در بیروت که با حضور برخی از مسوولان لبنانی انجام شد، نتایج تحقیقات مروبط به دو عملیات انتحاری اخیر در بیروت را که طی آن سفارت ایران هدف قرار گرفته و تعدادی کشته و زخمی شده بودند، مورد بررسی قرار داد ....

مروان شربل در جریان دیدار با غضنفر رکن‌آبادی، سفیر ایران در بیروت که با حضور برخی از مسوولان لبنانی انجام شد، نتایج تحقیقات مروبط به دو عملیات انتحاری اخیر در بیروت را که طی آن سفارت ایران هدف قرار گرفته و تعدادی کشته و زخمی شده بودند، مورد بررسی قرار داد ....

پبش‌ دستی لبنان بر یک  عملیات   انتحاری  جدید در  بیروت COM شیعه نیوز:به گزارش «شیعه نیوز»،  گزارش‌های خبری رسیده از لبنان، از این حکایت دارد که نیروهای امنیتی لبنان از بیم وقوع یک عملیات انتحاری تروریستی 17 فرد مظنون را بازداشت کرده‌اند ....

عملیات انتحاری بیروت

موضوع

عملیات انتحاری بیروت

عملیات انتحاری بیروت
امتیاز: 4.4 - 60 رای