` عمیق ترین دریاچه های جهان

جالب شهر

عمیق ترین دریاچه های جهان

تصاویری از  عمیق   ترین   دریاچه   های   جهان دریاچه بایکال در روسیه به عمق 1642 متردریاچه تانگانیکا در تانزانیا، زامبیا و بروندی به عمق 1470 متردریای خزر به عمق 1025 متردریاچه سن مارتین در مرز شیلی و آرژانتین به عمق 836 متردریاچه نیاسا در موزامبیک، تانزانیا و مالاوی به عمق 706 متردریاچه ایسیک گل در قرقیزستان به عمق 702 متردریاچه گریت اسلیو در کانادا به عمق 614 متردریاچه کریتر در اوریگان امریکا به عمق 594 متردریاچه بوئنوس آیرس در آرژانتین و شیلی به عمق 590 متر ....

تصاویری از  عمیق   ترین   دریاچه   های   جهان دریاچه بایکال در روسیه به عمق 1642 متردریاچه تانگانیکا در تانزانیا، زامبیا و بروندی به عمق 1470 متردریای خزر به عمق 1025 متردریاچه سن مارتین در مرز شیلی و آرژانتین به عمق 836 متردریاچه نیاسا در موزامبیک، تانزانیا و مالاوی به عمق 706 متردریاچه ایسیک گل در قرقیزستان به عمق 702 متردریاچه گریت اسلیو در کانادا به عمق 614 متردریاچه کریتر در اوریگان امریکا به عمق 594 متردریاچه بوئنوس آیرس در آرژانتین و شیلی به عمق 590 متر ....

عمیق ترین دریاچه های جهان

موضوع

عمیق ترین دریاچه های جهان

عمیق ترین دریاچه های جهان
امتیاز: 4.7 - 549 رای