` فحاشی مجلس ظریف

جالب شهر

فحاشی مجلس ظریف

کسی که دم از اطاعتش می زنید تصریح دارد بر غیرت ظریف و همکارانش ولی این مدعی، می گوید به اندازه جوجه خروس غیرت داشته باشید! خلاصه آن که یک بام و هوا نشود؛ برای خودتان می گوییم؛ ملت می فهمند ، خوب هم می فهمند، حتی اگر به رویتان نیاورند، اما گویا شما نمی خواهید بفهمید حتی اگر ملت در انتخابات ریاست جمهوری به رویتان آوردند ....

فحاشی مجلس ظریف

موضوع

فحاشی مجلس ظریف

فحاشی مجلس ظریف
امتیاز: 3.6 - 347 رای