` فرم انصراف

جالب شهر

فرم انصراف

nbsp; در این حوزه اعلام شده است که فرم خوداظهاری برای یارانه‌بگیران از سوی دولت منتشر می‌شود تا مردم و گروه‌های داوطلب خود اقدام به انصراف از دریافت یارانه نقدی کنند ....

فرم انصراف

موضوع

فرم انصراف

فرم انصراف
امتیاز: 4 - 556 رای