` فساد اقتصادی رحیمی

جالب شهر

فساد اقتصادی رحیمی

ر در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تبریک اعیاد ماه شعبان اظهار داشت: عده ای از متخلفین اقتصادی تلاش می کنند با استفاده از نفوذهایی که دارند کار خود را پیش ببرند که لازم است با قدرت و جدیت هرچه بیشتر از فعالیت آنان جلوگیری شود ....

nbsp; یک رسانه چینی با توجه ویژه به صدور یک رای قضایی در چارچوب ضدفساد اقتصاد مالی در ایران، نوشته است که برخورد با «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس جمهوری سابق آغاز موج جدید مبارزه دستگاه قضایی علیه فساد اقتصادی مقامات دولتی ایران تعبیر کرد ....

فساد اقتصادی رحیمی

موضوع

فساد اقتصادی رحیمی

فساد اقتصادی رحیمی
امتیاز: 4.6 - 811 رای