` فنجان چای داغ

جالب شهر

فنجان چای داغ

به نظر می‌رسد همین جمله آخر گویای همه مسایل هست!در جای دیگر این گفتگوی خبری، مجری برنامه سوال می پرسد: شما اولین رییس کمیته انظباطی هستیدکه علی دایی رودرسال 85محروم کردید؟شاه حسینی در جواب می گوید: بله وسختترین دوران زندگی ام رو در ان روزها سپری کردم بلافاصله بعدازبازشدن پرونده دایی اتفاقات عجیبی برایم افتاد، ازچه جاهایی بامن تماس گرفته شدجاهای مختلف ومتفاوتی برایم نامه هاوتلفنهایی میشد، حتی یکی ازنمایندگان مجلس جلسه علنی مجلس روره اکرد و به دفترم امدوبه من پیشنهاد دکترا داد! واقعاتعجب میکردم که چه اتفاقی افتاده است ....

یک فنجان  چای  داغ با قوری شکلاتی!/عکسمجریان این برنامه با استفاده از قوری جدید ظرف دو دقیقه چای درست کردند که دارای محتوای کاکائویی اندکی بود ....

یک فنجان  چای  داغ با قوری شکلاتی!/عکسبه نظر می‌رسد همین جمله آخر گویای همه مسایل هست!در جای دیگر این گفتگوی خبری، مجری برنامه سوال می پرسد: شما اولین رییس کمیته انظباطی هستیدکه علی دایی رودرسال 85محروم کردید؟شاه حسینی در جواب می گوید: بله وسختترین دوران زندگی ام رو در ان روزها سپری کردم بلافاصله بعدازبازشدن پرونده دایی اتفاقات عجیبی برایم افتاد، ازچه جاهایی بامن تماس گرفته شدجاهای مختلف ومتفاوتی برایم نامه هاوتلفنهایی میشد، حتی یکی ازنمایندگان مجلس جلسه علنی مجلس روره اکرد و به دفترم امدوبه من پیشنهاد دکترا داد! واقعاتعجب میکردم که چه اتفاقی افتاده است ....

یک فنجان  چای  داغ با قوری شکلاتی!/عکسدانشمندان و مهندسان «مرکز فناوری محصولات Nestle» در یورک انگلستان از شکلات تلخ با نقطه ذوب بالا برای ساخت یک قوری شکلاتی استفاده کرده‌اند ....

فنجان چای داغ

موضوع

فنجان چای داغ

فنجان چای داغ
امتیاز: 5 - 750 رای