` فواید اهدای خون

جالب شهر

فواید اهدای خون

وی همچنین دلیل گرایش انتقال خون به اهدای خون بانوان را سلامت بیشتر خون این بخش از جامعه دانست و افزود: زنان رفتارهای پر خطر کمتری دارند، نسبت به سلامت دریافت کنندگان خون وسواس و تعهد بیشتری دارند و در مورد سوالات پزشک اهدای خون صادقانه تر جواب می دهند ....

فواید اهدای خون

موضوع

فواید اهدای خون

فواید اهدای خون
امتیاز: 4.3 - 360 رای