` فوت ورشکسته

جالب شهر

فوت ورشکسته

من نحوه واگذاري و مسائل مربوط به آن را نمي‌دانم اما يك سؤال برايم پيش مي‌آيد اگر شخص يا مجموعه‌اي كه استقلال يا پرسپوليس را در اختيار مي‌گيرد ورشكسته شود آن وقت چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر خدای ناكرده آن شخص فوت كند، چه سرنوشتي در انتظار استقلال و پرسپوليس خواهد بود؟ اين سؤال براي من پيش آمده اما در مورد ساير شرايط و مسائل جزئي چيزي نمي‌دانم ....

فوت ورشکسته

موضوع

فوت ورشکسته

فوت ورشکسته
امتیاز: 4.9 - 191 رای