` فیلم پاک نیت

جالب شهر

فیلم پاک نیت

پیشکسوتان سینمای ایران احمد کاوری و محمود  پاک   نیت  در جشنواره  فیلم  بسیج هنرمندان فارسبه گزارش سازمان بسیج هنرمندان فارس ، امسال 2 نفر از فیلمسازان و بازیگران بنام و پیشکسوت سینمای ایران میهمان ویژه اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج هنرمندان فارس که در تالار معلم برگزار خواهد گردید هستند ....

فیلم پاک نیت

موضوع

فیلم پاک نیت

فیلم پاک نیت
امتیاز: 4 - 284 رای