` مدیرعامل صندوق بین المللی پول

جالب شهر

مدیرعامل صندوق بین المللی پول

به گزارش مهر، وی اظهارداشت: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از بدو تاسیس صندوق، روابط خوبی با این نهاد مالی و پولی بین المللی داشته است و انتظار دارد صندوق بین المللی پول نیز نقش حمایتی از تمام کشورها به خصوص موسسین را همواره در دستور کار قرار دهد ....

دیدار سیف با  مدیرعامل   صندوق   بین ‌ المللی   پول الله سیف رییس کل بانک مرکزی با کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین المللی ....

 مدیرعامل « صندوق   بین ‌ المللی   پول »: مشوق مالی برای مهار بحرانآفتاب: مدیر عامل «صندوق بینالمللی پول» روز شنبه بر لزوم مشوق‌های مالی به منظور مقابله با بحران مالی جهانی تأکید کرد ....

مدیرعامل صندوق بین المللی پول

موضوع

مدیرعامل صندوق بین المللی پول

مدیرعامل صندوق بین المللی پول
امتیاز: 4.2 - 964 رای