` مشارکت شهروندان

جالب شهر

مشارکت شهروندان

nbsp; اين عوارض متفاوت از عوارض ساخت و تراكم است به طوري كه عوارض ساخت چون تحت تاثير حجم ساخت وساز و تغيير دوره هاي رونق و ركود مسكن قرار مي گيرد، به لحاظ تامين درآمد براي شهرداري، ناپايدار محسوب مي شود، اما عوارض شهري شامل عوارض نوسازي و خدمات پسماند به علت اينكه از املاك موجود در شهر اخذ مي شود، پايدار به حساب مي آيد ....

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی: میزان مشارکت  شهروندان تهران به 37 درصد رسیده استنتایج یک نظرسنجی که تا ابتدای هفته جاری در تهران انجام شده، میزان ....

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی: میزان مشارکت  شهروندان تهران به 37 درصد رسیده استبه گزارش پارسینه ؛ نایب رییس هیات نظارت بر انتخابات شورایاری های محلات تهران گفت: شهروندان تهرانی در چهارمین دوره از انتخابات شورایاری ها بیش از گذشته شرکت کردند به طوری که امسال 20 درصد مشارکت افزایش داشته است ....

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی: میزان مشارکت  شهروندان تهران به 37 درصد رسیده استفاصله دو انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری نهم سا ل ۱۳۸۴ تا انتخابات مجلس ....

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی: میزان مشارکت  شهروندان تهران به 37 درصد رسیده استnbsp;اعضای شورای اسلامی شهر تهران دو فوریت طرح مشارکت شهروندان تهرانی و شهرداری تهران در ادامه بازسازی خرمشهر را تصویب کردند ....

مشارکت شهروندان

موضوع

مشارکت شهروندان

مشارکت شهروندان
امتیاز: 3.6 - 150 رای