` معاونان قوه قضائیه

جالب شهر

معاونان قوه قضائیه

nbsp;به گفته او، «نقش معاونان مرتضوی در پرونده تخلف‌های تأمین اجتماعی پررنگ است و نمایندگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواستار دادگاهی‌شدن معاونان سعید مرتضوی شده‌اند ....

معاونان قوه قضائیه

موضوع

معاونان قوه قضائیه

معاونان قوه قضائیه
امتیاز: 3.5 - 530 رای