` معاون دبیرکل خانه کارگر

جالب شهر

معاون دبیرکل خانه کارگر

معاون دبیر کل خانه کارگر هشدار داد: در صورتی که منابع ایجاد اشتغال درست مدیریت نشود طی دو سال آینده با بحران بیکاری یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر مواجه خواهیم شد ....

معاون دبیرکل خانه کارگر

موضوع

معاون دبیرکل خانه کارگر

معاون دبیرکل خانه کارگر
امتیاز: 5 - 102 رای