` معاون ریاست جمهوری زنان

جالب شهر

معاون ریاست جمهوری زنان

سازمان‌هاي مردم‌نهاد زنان در13 شاخه از جمله آموزش و پژوهش، مذهبي، بهداشت ....

nbsp;به گفته زهرا سجادی معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاستجمهوری، این مرکز همچنان بر تلاش خود برای حذف تنظیم خانواده و اجرای سیاست افزایش جمعیت در کشور پافشاری می‌کند و راه‌حل جدیدی را برای این موضوع به کار بسته است ....

معاون ریاست جمهوری زنان

موضوع

معاون ریاست جمهوری زنان

معاون ریاست جمهوری زنان
امتیاز: 3.8 - 560 رای