` نام نویسی حوزه

جالب شهر

نام نویسی حوزه

 نام   نویسی  برای هجرت بلند مدت  حوزه  های علمیهبر اساس این گزارش؛ علاوه بر امکان ترویج و نشر معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و بهره مندی از برکات معنوی و اجر اخروی مزایای از قبیل، پرداخت حق التبلیغ،پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن،برخورداری از امتیازات و سوابق تبلیغی؛ بهره مندی از خدمات مراکز حوزوی،امکان ادامه تحصیل دروس حوزوی به صورت غیر حضوری، امکان ادامه تحصیل در سطوح 2و3  رشته تخصصی تبلیغ به صورت غیر حضوری و نیمه حضوری،امکان تدریس در حوزه های علمیه سراسر کشور،تبلیغ در مدارس امین و شبانه روزی؛ امکان گذراندن دوره سربازی و اخذ پایان خدمت،این دوره از هجرت پیش بینی شده است ....

 نام   نویسی  برای هجرت بلند مدت  حوزه  های علمیهزمان، شرایط و مراحل نام نویسی و پذيرش رشته های تخصصی سطح سه حوزه علمیه ازسوی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اعلام شد ....

نام نویسی حوزه

موضوع

نام نویسی حوزه

نام نویسی حوزه
امتیاز: 3.2 - 848 رای