` نتیجه جلسه شورای عالی کار

جالب شهر

نتیجه جلسه شورای عالی کار

به گزارش Consbank، به نقل از تسنیم، جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه مشخص از عدد و رقم درباره مزد سال آینده پایان یافت و بررسی نهایی به جلسه بعدی موکول شد ....

nbsp;تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از مدت‌ها قبل تلاش کردند تا خواسته‌های کارگران در این زمینه به نحو مطلوبی تامین شود و بر همین اساس بسیاری از تشکل‌های کارگری آخرین پیشنهادات خود به منظور افزایش قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری به شورای عالی کار ارائه کردند ....

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و جلسه شورای عالی کار بدون ....

نتیجه جلسه شورای عالی کار

موضوع

نتیجه جلسه شورای عالی کار

نتیجه جلسه شورای عالی کار
امتیاز: 4.7 - 381 رای