` نحوه ابطال شناسنامه

جالب شهر

نحوه ابطال شناسنامه

 نحوه   ابطال   شناسنامه  + نمونه دادخواستتقاضای صدور حكم بر ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است ....

نحوه ابطال شناسنامه

موضوع

نحوه ابطال شناسنامه

نحوه ابطال شناسنامه
امتیاز: 3.9 - 666 رای