` نشان عزت

جالب شهر

نشان عزت

و میدان کنترل داشتیم و نشان دادیم که چیزی از حریف قدر خود کم نداریم ....

ملت ایران با تشییع شهدای غواص،  عزت  خود را به جهانیان  نشان  داداسلام و قرآن با نثار خون خودشان نشان دادند حال ما باید به وظایف خودمان که ....

نشان عزت

موضوع

نشان عزت

نشان عزت
امتیاز: 4.4 - 345 رای