` نظام مالیاتی ایران

جالب شهر

نظام مالیاتی ایران

آسان ترین نظام پرداخت مالیات و کشور ونزوئلا سخت ترین نظام پرداخت مالیات ....

به گزارش ایسنا ، علی عسکری در نشستی خبری با عنوان سلامت اداری و مقابله با فساد با اشاره به ریشه‌های فساد در نظام مالیاتی کشور، گفت: اگر از سمت مودی به مساله نگاه کنیم یکی از عواملی که ایجاد فساد می کند عدم انتشار اطلاعات در اقتصاد و عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی است ....

ایران دارد، به‌طوری که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در ایران ....

نظام مالیاتی ایران

موضوع

نظام مالیاتی ایران

نظام مالیاتی ایران
امتیاز: 3.5 - 268 رای