` نمودار نرخ بیکاری

جالب شهر

نمودار نرخ بیکاری

 نرخ   بیکاری  درچه‌ رشته‌هایی بالاست؟+ نمودار به اعتقاد کارشناسان ،بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با تحصیلات آکادمیک و دانش تئوریک بالا ولی سطح مهارت و تخصص پایین ،نشانگر این واقعیت است که بازار کار کشور بسیار هوشمند عمل می کند و به تخصص نیروی کار بیش از مدرک آنها اهمیت می دهد در حالی که آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاست ،فارغ التحصیلان مراکز مهارت آموزی با کمترین نرخ بیکاری مواجه هستند ....

 نرخ   بیکاری  مجدد ۲ رقمی شد+ نمودار این گزارش، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیشتر ....

نمودار نرخ بیکاری

موضوع

نمودار نرخ بیکاری

نمودار نرخ بیکاری
امتیاز: 4 - 959 رای