` نیروگاه پاکدشت

جالب شهر

نیروگاه پاکدشت

پاکدشت را به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خاورمیانه افتتاح کرد ....

نیروگاه پاکدشت

موضوع

نیروگاه پاکدشت

نیروگاه پاکدشت
امتیاز: 3.6 - 981 رای