` نیلی رئیس دانشگاه تهران

جالب شهر

نیلی رئیس دانشگاه تهران

انتصاب روسای 21 دانشگاه / « نیلی » رئیس  دانشگاه  تهران شدبه گزارش ایسنا، دکتر محمد فرهادی در این احکام، دکتر محمود نیلی احمد آبادی را به ریاست دانشگاه تهران ،دکتر محمد تقی احمدی را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر حسن ولی زاده را به ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر فردین اخلاقیان طاب را به ریاست دانشگاه کردستان ، دکتر محمد علی اکبری را به ریاست دانشگاه ایلام ، دکتر شایان شا محمدی را به ریاست دانشگاه شهرکرد،دکتر محمود رضا رحیمی را به ریاست دانشگاه یاسوج ، دکتر مسعود نادریان جهرمی را به ریاست دانشگاه جهرم ، دکتر محمد میرزایی بادیزی را به ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان ، دکتر عبدالمجید مصلح را به ریاست دانشگاه خلیج فارس و دکتر بهمن حیاتی را به ریاست دانشگاه ملایر منصوب کرد ....

انتصاب روسای 21 دانشگاه / « نیلی » رئیس  دانشگاه  تهران شددکتر محمد فرهادی در این احکام، دکتر محمود نیلی احمد آبادی را به ریاست دانشگاه تهران ،دکتر محمد تقی احمدی را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر حسن ولی زاده را به ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر فردین اخلاقیان طاب را به ریاست دانشگاه کردستان ، دکتر محمد علی اکبری را به ریاست دانشگاه ایلام ، دکتر شایان شا محمدی را به ریاست دانشگاه شهرکرد،دکتر محمود رضا رحیمی را به ریاست دانشگاه یاسوج ، دکتر مسعود نادریان جهرمی را به ریاست دانشگاه جهرم ، دکتر محمد میرزایی بادیزی را به ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان ، دکتر عبدالمجید مصلح را به ریاست دانشگاه خلیج فارس و دکتر بهمن حیاتی را به ریاست دانشگاه ملایر منصوب کرد ....

فرجی‌دانا: نیلی ‌ رئیس  دانشگاه  تهران می‌شود سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAKرضا فرجی‌دانا در گفت وگو با خانه ملت، با یادآوری انتصاب محمود نیلی‌احمدآبادی به عنوان سرپرست دانشگاه تهران، گفت:  طبق قانون برای تعیین روسای دانشگاه‌ها لازم است فرد معرفی شده 3 تا 6 ماه در غالب سرپرست دانشگاه معرفی شده و پس از آن به سمت ریاست منتصب شود که در معرفی نیلی احمد‌آبادی نیز این فرآیند قانونی طی شده است ....

فرجی‌دانا: نیلی ‌ رئیس  دانشگاه  تهران می‌شود سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAKریاست دانشگاه تهران، دکتر محمد تقی احمدی را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس ....

فرجی‌دانا: نیلی ‌ رئیس  دانشگاه  تهران می‌شود سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAKیادآوری انتصاب محمود نیلی‌احمدآبادی به عنوان سرپرست دانشگاه تهران، گفت ....

فرجی‌دانا: نیلی ‌ رئیس  دانشگاه  تهران می‌شود سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAKدکتر محمد فرهادی در این احکام، دکتر محمود نیلی احمد آبادی را به ریاست دانشگاه تهران ،دکتر محمد تقی احمدی را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر حسن ولی زاده را به ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر فردین اخلاقیان طاب را به ریاست دانشگاه کردستان ، دکتر محمد علی اکبری را به ریاست دانشگاه ایلام ، دکتر شایان شا محمدی را به ریاست دانشگاه شهرکرد،دکتر محمود رضا رحیمی را به ریاست دانشگاه یاسوج ، دکتر مسعود نادریان جهرمی را به ریاست دانشگاه جهرم ، دکتر محمد میرزایی بادیزی را به ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان ، دکتر عبدالمجید مصلح را به ریاست دانشگاه خلیج فارس و دکتر بهمن حیاتی را به ریاست دانشگاه ملایر منصوب کرد ....

نیلی رئیس دانشگاه تهران

موضوع

نیلی رئیس دانشگاه تهران

نیلی رئیس دانشگاه تهران
امتیاز: 4.2 - 418 رای