` هزار فامیل

جالب شهر

هزار فامیل

نمایش فساد پهلوی‌ها در مستند « هزار   فامیل »به گزارش خبرگزاری میزان، مستند «هزار فامیل» به زندگی رضا شاه از تولد تا مرگ و حاشیه‌های زندگی او و نزدیکانش به ویژه اشرف پهلوی و فرزندان شاه می‌پردازد ....

 هزار   فامیل  چاوز و اطرافیانش در ونزوئلا + عکسگروهی از مردم ونزوئلا تا حد پرستش چاوز ....

فساد  هزار   فامیل  گذشته و این ده نفر امروزسرمایه از بازارکارخارج و حتی ازمرزها هم فراتر می‌رود و می‌ماند نیروی کارکه باید درد بی‌کاری را بچشد و درمقابل، گروه‌هائی وارد بازارسرمایه می‌شوند که به کارآفرینی باور و اعتقاد ندارند و از این رهگذر است که دلالی و انباشت ثروت از مسیرهای ناصواب ولی بعضاً قانونی مانند پورسانت و دونرخی و دربخش اداری رشوه و تطمیع و دیگر عناوین پیش می‌آید و این بخش ازدرآمد زالوصفت رشد و نمو می‌کند، آنچه این روزها درمورد برخورد با دانه درشت‌ها و دیگراسامی ازآن یاد می‌شود، نه کارآفرینان که افراد سودجوی وابسته می‌باشد که انحصار بسیاری از مایحتاج عمومی را به دست گرفته‌اند، چند نفرواردکننده موبایل داریم؟ آهن درانحصارکیست؟ موز این میوه امروزه چهارفصل را چند نفرواردکشورمی کنند؟ از شکرو پارچه چادری و خشکبار و اتومبیل و ده‌ها و صدها قلم دیگرازمایحتاج عمومی که درانحصارتعدادی انگشت شماراست می‌گذرم که وادی خطرناکی است، رئیس جمهور بیش از 5 سال است، حتی از دورۀ فعالیت انتخاباتی سال‌های 82 و84 دم از مفسدین اقتصادی می‌زند، از دانه درشت‌ها یاد می‌کند اما دریغ ازیک نام، می‌گویند مطالبات معوقه بانک‌ها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی بودجه ارزی چند سال، و طرفه این‌که 95% آن دراختیارکمتراز 10 نفراست و ما‌بقی در اختیارچند ده نفر ....

هزار فامیل

موضوع

هزار فامیل

هزار فامیل
امتیاز: 3.7 - 612 رای