` هزینه پزشکی تامین اجتماعی

جالب شهر

هزینه پزشکی تامین اجتماعی

بنا بر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت هزینه وسایل کمک پزشکی برای دریافت آن باید مدارکی شامل گواهی تجویز پروتز و اروتز از سوی پزشک معالج (متخصص مرتبط) فاکتور خرید وسایل کمک پزشکی را به شعب تأمین اجتماعی ارایه کنند (به استثنای پروتز دندان که صرفا" با گواهی و فاکتور دندانپزشکان و دندان سازان تجربی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل بررسی و پرداخت خواهد بود ....

هزینه پزشکی تامین اجتماعی

موضوع

هزینه پزشکی تامین اجتماعی

هزینه پزشکی تامین اجتماعی
امتیاز: 3.7 - 128 رای