` همجنسگرا هستم

جالب شهر

همجنسگرا هستم

مدیرعامل اپل:  همجنسگرا   هستم !مدیرعامل 54 ساله کمپانی اپل اعلام کرده گرایش های همجنسگرایانه دارد ....

مدیرعامل اپل:  همجنسگرا   هستم !مدیر اجرایی شرکت اپل "همجنس گرا" نعمت و آن را مایه افتخار برای خود دانست ....

مدیرعامل اپل:  همجنسگرا   هستم !مدیرعامل 54 ساله کمپانی اپل اعلام کرده گرایش های همجنسگرایانه دارد ....

همجنسگرا هستم

موضوع

همجنسگرا هستم

همجنسگرا هستم
امتیاز: 5 - 827 رای