` ورزشگاه نقش جهان اصفهان اصفهان

جالب شهر

ورزشگاه نقش جهان اصفهان اصفهان

در سفر چهارم هیئت دولت به استان اصفهان و در جریان بازدید معاون رئیس جمهور از ورزشگاه نقش جهان دستور داده شد که عملیات تکمیل این ورزشگاه در سه شیفت کاری صورت گیرد ....

به گزارش فارس، با اعلام محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ورزشگاه نقش جهان اصفهان به کارخانه فولاد اصفهان واگذار شد ....

ورزشگاه نقش جهان اصفهان اصفهان

موضوع

ورزشگاه نقش جهان اصفهان اصفهان

ورزشگاه نقش جهان اصفهان اصفهان
امتیاز: 4.3 - 720 رای