` وزارت خزانه داری آمریکا سایت

جالب شهر

وزارت خزانه داری آمریکا سایت

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای، گروهی از شرکت‌ها و اشخاص همکار با ایران را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های نفتی و پیشبرد برنامه موشکی، در لیست تحریم‌های خود قرار داد ....

وزارت خزانه داری آمریکا سایت

موضوع

وزارت خزانه داری آمریکا سایت

وزارت خزانه داری آمریکا سایت
امتیاز: 3.7 - 831 رای