` وزیر اطلاع رسانی عربستان

جالب شهر

وزیر اطلاع رسانی عربستان

آفتاب: به گزارش ایسنا، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار به گفت‌وگو با وزیر حج و اطلاعرسانی عربستان سعودی درباره توسعه و گسترش روابط دوجانبه بین دو کشور پرداخت ....

نگاه‌ ویژه گاردین به  وزیر ‌ اطلاع ‌ رسانی ‌ جدید‌ عربستان اطلاع رسانی آنرا در راستای تغییرات ریشه ای در سیاست های عربستان دانسته و ....

نگاه‌ ویژه گاردین به  وزیر ‌ اطلاع ‌ رسانی ‌ جدید‌ عربستان وزیر حج و اطلاع رسانی عربستان به منظور شرکت در دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی وارد تهران شد ....

وزیر اطلاع رسانی عربستان

موضوع

وزیر اطلاع رسانی عربستان

وزیر اطلاع رسانی عربستان
امتیاز: 3.9 - 540 رای