` پزشک بیکار

جالب شهر

پزشک بیکار

وجود ۲۰هزار  پزشک   بیکار  کذب است/بیمه‌ها نباید بنگاه‌داری کنندهاشمی با بیان اینکه بیمه ها بطور مستقیم در زمینه درمان دخالت می کنند گفت: بیمه ها نباید بنگاه داری کنند ....

پزشک بیکار

موضوع

پزشک بیکار

پزشک بیکار
امتیاز: 3.8 - 948 رای