` پیشرفت علمی

جالب شهر

پیشرفت علمی

 پیشرفت  علمی زمینه ساز اقتدار اقتصادی و سیاسی ایران/ دستور کار قطعی نظام، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی/ گفتمان علمی ، گفتمان پیشرفت علم و گفتمان پیشرفت عمومی کشور در دانشگاه‌ها گسترش یابدآقایان:-    دکتر علی حائری – دکترای فارماکولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-    دکتر کریم مظاهری – دکترای مهندسی هوا و فضا و استاد دانشگاه صنعتی شریف-    دکتر محمود گلابچی – دکترای معماری، استاد تمام دانشگاه تهران-    حجه السلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه – دکترای کلام اسلامی، استاد حوزه و دانشگاه -    دکتر فؤاد ایزدی – دکترای ارتباط جمعی و استادیار دانشگاه تهران-    دکتر حسین قناعتی – دکترای رادیولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران-    دکتر عبدالرضا مظاهری – دکترای عرفان اسلامی، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی تهرانو خانم ها:-    دکتر بهناز بخشنده – دکترای بیوتکنولوژی و استادیار پردیس علوم دانشگاه تهران-    دکتر معصومه اسماعیلی – دکترای تخصصی مشاوره، دانشیار دانشگاه علامه طباطباییبه موارد زیر اشاره کردند:-    لزوم افزایش اعتبارات نظام بیمه و درمان-    اهمیت تثبیت مدیریت در دانشگاههای علوم پزشکی و تأثیر نداشتن گرایشهای سیاسی در تغییرات مدیران-    لزوم تدوین برنامه ای منسجم برای تسهیل ورود متخصصان غیرایرانی علاقمند به حضور در ایران-    رشد بالای بخش فنی – مهندسی و لزوم استمرار این رشد شتابنده -    ضرورت توجه مضاعف به استقلال دانشگاهها، کاستن از مداخله های غیرموجه در زمینه پذیرش دانشجو و جذب اساتید-    لزوم اعتماد مسئولان ذیربط به انتقادات نخبگان و تقویت فضای آزاداندیشی-    انتقاد از ایجاد چالش برای دانشگاههای مرجع کشور در اثر برداشت نادرست از مفهوم عدالت در آموزش عالی-    اهمیت بیان گزارش های واقعی در زمینه پیشرفت های علمی کشور و شکل ندادن به انتظارات غیرواقعی-    ضرورت توجه خاص به علوم نوین و استراتژیک-    سرمایه گذاری جدی در زیست فناوری و زیرشاخه های آن به دلیل ارزش افزوده بالای آن-    اهمیت تدوین سند تحقق معماری ایرانی و اسلامی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور-    لزوم ارزیابی همه جانبه آموزش هنر در کشور-    رشد چشمگیر پیشرفت های پژوهشی کشور در پرتو «راهبردهای رهبری، حضور مؤثر جوانان نخبه و اجرای طرحهای کلان ملی»-    ضرورت اصلاح جهت گیری نظام آموزشی کشور به سمت پژوهش محوری-    لزوم ایجاد دانشگاههای نسل نو، کارآفرین و تمدن ساز-    سرعت کم تولید علوم انسانی بومی و لزوم سند جامع تحول بنیادین علوم انسانی-    توجه ویژه به برخی تغییرات تدریجی در روابط اجتماعی و ذائقه جامعه و تأثیرات آن بر بنیان خانواده-   ....

 پیشرفت  علمی درون‌زا زمینه ساز اعتبار و ابهت ملت/ تمرکز جبهه مقابل نظام اسلامی بر جلوگیری از قدرتمند شدن علمی ایران/ نباید بگذارید حرکت پرشتاب علمی کشور از دور بیفتدحضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه درون زا بودن پیشرفت علمی، امکان تعامل محترمانه و برابر علمی و فناوری با کشورهای دیگر را فراهم می کند، گفتند: نخبگان جوان و همه مسئولان و ملت ایران بدانند که تمرکز اصلی جبهه ای که امروز در مقابل نظام اسلامی قرار گرفته، جلوگیری از قدرتمند شدن علمی و فناوری ایران است ....

 پیشرفت  علمی زمینه ساز اقتدار اقتصادی و سیاسی ایران/ دستور کار قطعی نظام، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامیآقایان:-    دکتر علی حائری – دکترای فارماکولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-    دکتر کریم مظاهری – دکترای مهندسی هوا و فضا و استاد دانشگاه صنعتی شریف-    دکتر محمود گلابچی – دکترای معماری، استاد تمام دانشگاه تهران-    حجه السلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه – دکترای کلام اسلامی، استاد حوزه و دانشگاه-    دکتر فؤاد ایزدی – دکترای ارتباط جمعی و استادیار دانشگاه تهران-    دکتر حسین قناعتی – دکترای رادیولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران-    دکتر عبدالرضا مظاهری – دکترای عرفان اسلامی، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی تهران و خانم ها:-    دکتر بهناز بخشنده – دکترای بیوتکنولوژی و استادیار پردیس علوم دانشگاه تهران-    دکتر معصومه اسماعیلی – دکترای تخصصی مشاوره، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی به موارد زیر اشاره کردند:-    لزوم افزایش اعتبارات نظام بیمه و درمان-    اهمیت تثبیت مدیریت در دانشگاههای علوم پزشکی و تأثیر نداشتن گرایشهای سیاسی در تغییرات مدیران-    لزوم تدوین برنامه ای منسجم برای تسهیل ورود متخصصان غیرایرانی علاقمند به حضور در ایران-    رشد بالای بخش فنی – مهندسی و لزوم استمرار این رشد شتابنده-    ضرورت توجه مضاعف به استقلال دانشگاهها، کاستن از مداخله های غیرموجه در زمینه پذیرش دانشجو و جذب اساتید-    لزوم اعتماد مسئولان ذیربط به انتقادات نخبگان و تقویت فضای آزاداندیشی-    انتقاد از ایجاد چالش برای دانشگاههای مرجع کشور در اثر برداشت نادرست از مفهوم عدالت در آموزش عالی-    اهمیت بیان گزارش های واقعی در زمینه پیشرفت های علمی کشور و شکل ندادن به انتظارات غیرواقعی-    ضرورت توجه خاص به علوم نوین و استراتژیک-    سرمایه گذاری جدی در زیست فناوری و زیرشاخه های آن به دلیل ارزش افزوده بالای آن-    اهمیت تدوین سند تحقق معماری ایرانی و اسلامی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور-    لزوم ارزیابی همه جانبه آموزش هنر در کشور-    رشد چشمگیر پیشرفت های پژوهشی کشور در پرتو «راهبردهای رهبری، حضور مؤثر جوانان نخبه و اجرای طرحهای کلان ملی»-    ضرورت اصلاح جهت گیری نظام آموزشی کشور به سمت پژوهش محوری-    لزوم ایجاد دانشگاههای نسل نو، کارآفرین و تمدن ساز-    سرعت کم تولید علوم انسانی بومی و لزوم سند جامع تحول بنیادین علوم انسانی-    توجه ویژه به برخی تغییرات تدریجی در روابط اجتماعی و ذائقه جامعه و تأثیرات آن بر بنیان خانواده-    اختلاف نظر میان جامعه سیاسی و نخبگانی کشورهای غربی درخصوص ایران و لزوم شناسایی دقیق این اختلاف نظرها و بهره برداری منطقی از آنها-    پیشنهاد تأسیس مرکز پژوهشی و مطالعات غرب معاصر-    پیشنهاد تشکیل شورای عالی دیپلماسی عمومی برای استفاده از ظرفیتهای غیررسمی در ارتباطات منطقه ای و جهانی-    ضرورت اصلاح نظام بیمه و نحوه ارتباط آن با حوزه سلامت-    عدم ثبات مدیران در حوزه سلامت و زیانهای برخی تصمیم های خلق الساعه-    تأثیر اصلاح سبک زندگی برای مقابله با چالش های حوزه سلامت-    اظهار نگرانی از بازگشت مجدد فضای تنش های سیاسی به دانشگاهها-    ضرورت ایجاد فضای بازتر برای نظریه پردازی در علوم انسانی در دانشگاهها-    انتقاد از استفاده نکردن حداکثری از ظرفیت اساتید علوم انسانی در سطوح ارشد مدیریتی-    لزوم اصلاح نگاه مسئولان به دانشگاه آزاد اسلامی  ....


برای پیشرفت  علمی از کسی اجازه نمی گیریم/در بحث مذاکرات هدف این نیست که علمی کنار گذاشته شودرئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه نه تنها دولت یازدهم بلکه در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت در علم و دانش از کسی اجازه نمی‌گیریم و نخواهیم گرفت، اظهار داشت: هیچ کس به ذهنش نیاید چون ما به دنیا نزدیک می‌شویم، مذاکره، تعامل و بحث می‌کنیم می‌خواهیم برخی علوم را کنار بگذاریم مذاکره ما این طور نیست که علمی را کنار بگذاریم ....

رهبر معظم انقلاب: کسب رتبه‌های برتر علمی نشانه استعداد و پیشرفت ‌های علمی فرزندان انقلاب استرهبر معظم انقلاب نیز در این دیدار کوتاه با تشکر و قدردانی از جوانان مدال‌آور، کسب رتبه های برتر علمی را نشانه استعداد و پیشرفت‌های علمی فرزندان انقلاب خواندند و گفتند: این نشانه‌ها و پیشرفت‌ها همان چیزی است که به قدرت و اقتدار درونی کشور می‌افزاید ....

رهبر معظم انقلاب: کسب رتبه‌های برتر علمی نشانه استعداد و پیشرفت ‌های علمی فرزندان انقلاب استوی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد باید بداند مسیر پیشرفت علمی از آزادی علمی می‌گذرد، به تاکیدات رهبری بر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بسنده کردن به بخشنامه‌های محدود در بحث برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها خلاف نظرات مقام معظم رهبری است ....

شتاب علمی کشور، به هیچ دلیلی، نباید کاهش یابد/ سیاسی کاری و حاشیه پردازی به پیشرفت  علمی ضربه جدی می‌زند/ هدف دشمنان از تحریمها جلوگیری از رسیدن ملت ایران به جایگاه شایسته تمدنی استnbsp;مهمترین محورهای بیان شده به این شرح است:-    لزوم شتاب دادن به توسعه صنعتی برای کاربردی کردن تحقیقات علمی و تولید ثروت از زنجیره علم-    اهمیت تقویت بخشی خصوصی واقعی-    ضرورت تدوین استراتژی صنعتی کشور-    ضرورت تعریف و تثبیت اصول و مبانی نظری اندیشه های امام و رهبری به عنوان اصول ثابت و نقشه راه انقلاب اسلامی-    لزوم تربیت متخصصان متمرکز در اندیشه های امام خمینی برای مقابله با تحریف اندیشه ایشان-    تبیین پیشرفت های مهم کشور در صنعت هسته ای و تأکید بر ضرورت تحقیق  و توسعه در این صنعت-    ضرورت تبیین اسلام شیعی، عقلایی، تمدن ساز و علم گرا در مقابل اسلام خشن و ویرانگر-    ضرورت بازنگری در دروس علوم انسانی با توجه به اصول روزآمدی، ارزش مداری و کاربردی سازی-    ضرورت هم افزایی نظری در حوزه علوم انسانی -    لزوم آموزش رفتار حرفه ای و ارتقای کیفیت آموزشی کشور-    تاکید بر اهمیت روش های نوین درمان با تکیه بر تکنولوژی های نوین-    لزوم تأمین نیروی انسانی حرفه ای در اجرای طرح تحول سلامت کشور-    استفاده از همه ظرفیت های بزرگ اقتصاد کشور از جمله بخش کشاورزی-    ضرورت بهره برداری از ظرفیت نخبگانی کشور-    بهره برداری از فرصت تحریم ها برای قطع وابستگی به فروش نفت-    ضرورت توجه ویژه به عنصر فرهنگ در اقتصاد مقاومتی و توجه به اقدامات آموزشی و ترویجی در این زمینه ....


مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان علمی : اگر امنیت نباشد، تحقیق و پژوهش و دانشگاه و پیشرفت  علمی نیز نخواهد بودبرتر علمی را نشانه استعداد و پیشرفت های علمی فرزندان انقلاب خواندند و ....

پیشرفت علمی

موضوع

پیشرفت علمی

پیشرفت علمی
امتیاز: 4.9 - 809 رای