` پیشرفت های ایران

جالب شهر

پیشرفت های ایران

ظریف: از پیشرفت ‌ های فنی ایران نمی‌گذریم سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAKلکن، گفت‌وگوها تنها زمانی می‌تواند به نتیجه موفقیت آمیزی برسد که کلیه طرف‌ها به یافتن راه حل‌های قابل قبول طرفین که در راستای اهداف توافق شده مندرج در توافق موقت ما می‌باشد، متعهد باشند: «تضمین اینکه برنامه هسته‌ای ایران انحصارا صلح‌آمیز می‌باشد» و «برداشتن جامع کلیه تحریم‌های شورای امنیت، همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ....


روحانی:قدرت های بزرگ به ناتوانی در متوقف کردن پیشرفت  های هسته ای ایران اعتراف کرده اندوی یادآور شد: شما می بینید قدرت هایی که در سر، خیال از بین بردن توانایی غنی سازی ایران را می پروراندند، اکنون اعتراف می کنند که به دلیل بومی شدن این صنعت و گسترش آن، امکان جلوگیری از پیشرفت صنعتی و مقابله با غنی سازی در ایران را ندارند ....

روحانی:قدرت های بزرگ به ناتوانی در متوقف کردن پیشرفت  های هسته ای ایران اعتراف کرده اندمعاون وزیر خارجه کشورمان با اشاره به پیشرفت های قابل توجه ایران در تحقق اهداف توسعه ای گفت: این دستاوردها در شرایطی حاصل شده است که برخی قدرت ها با بهانه جویی های واهی با توسل به تحریم های ناعادلانه و ضد بشری به اشتباه راهبردی خود علیه ملت مستقل و مقاوم و پرتوان ایران اصرار می ورزند ....

روحانی:قدرت های بزرگ به ناتوانی در متوقف کردن پیشرفت  های هسته ای ایران اعتراف کرده اندبه گزارش ایسنا، معاون وزیر خارجه کشورمان با اشاره به پیشرفت های قابل توجه ایران در تحقق اهداف توسعه ای گفت: این دستاوردها در شرایطی حاصل شده است که برخی قدرت ها با بهانه جویی های واهی با توسل به تحریم های ناعادلانه و ضد بشری به اشتباه راهبردی خود علیه ملت مستقل و مقاوم و پرتوان ایران اصرار می ورزند ....

روحانی:قدرت های بزرگ به ناتوانی در متوقف کردن پیشرفت  های هسته ای ایران اعتراف کرده اندمدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: پیشرفت های قابل توجهی در اجرای نقشه راه به دست آمده است ....

روحانی:قدرت های بزرگ به ناتوانی در متوقف کردن پیشرفت  های هسته ای ایران اعتراف کرده اندسیاسی، بنیاد صلح، سازمانی غیرانتفاعی که در واشنگتن مستقر است، همه ساله فهرستی از  رتبه‌بندی کشورهای جهان براساس پیشرفت یا عدم پیشرفت ....

روحانی:قدرت های بزرگ به ناتوانی در متوقف کردن پیشرفت  های هسته ای ایران اعتراف کرده انداین مورد اظهار کرد: مذاکرات با پیشرفت‌های قابل توجهی روبرو بوده است و ....

شاخص های قزاقستان، عواملی برای امیدواری نسبت به پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1رویکرد قزاقستان و کشورهای همسایه اش در آسیای میانه که در گذشته جزو شوروی سابق بوده اند نسبت به اعمال فشار غرب بر ایران همواره دوسوگرا و متغیر بوده است ، و همین امر آنها را به واسطه های مفیدی برای تهران بدل می کند ....

شاخص های قزاقستان، عواملی برای امیدواری نسبت به پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1معاون وزیر خارجه کشورمان با اشاره به پیشرفت های قابل توجه ایران در تحقق اهداف توسعه ای گفت: این دستاوردها در شرایطی حاصل شده است که برخی قدرت ها با بهانه جویی های واهی با توسل به تحریم های ناعادلانه و ضد بشری به اشتباه راهبردی خود علیه ملت مستقل و مقاوم و پرتوان ایران اصرار می ورزند ....

پیشرفت های ایران

موضوع

پیشرفت های ایران

پیشرفت های ایران
امتیاز: 3.7 - 716 رای