` پیش بینی غلط هواشناسی

جالب شهر

پیش بینی غلط هواشناسی

وی در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی‌های نادرست هواشناسی، اظهار کرد: در پیش بینی غلط عوامل مختلفی دخیل هستند که یکی از آن‌ها عیب کارشناسان ما است، اما باید بدانید که دانش هواشناسی شدیداً به it وابسته است یعنی اگر نتوانیم it را به خدمت بگیریم، قطعاً ضعیف خواهیم بود البته باید در نظر داشت که در علم هواشناسی پیش بینی ها با درصدی از خطا بیان می شود ....

ملی هواشناسی در صفحه فیس بوک خود نوشت که پیش بینی رفتار توفان های ....

رئیس سازمان هواشناسی چرایی و علت برخی پیش بینی‌های نادرست هواشناسی را تشریح کرد ....

پیش بینی غلط هواشناسی

موضوع

پیش بینی غلط هواشناسی

پیش بینی غلط هواشناسی
امتیاز: 3.6 - 450 رای